PolishEnglishGermanItalianSpanish
tlo

Witamy na stronie Fundacji Order Jana III Sobieskiego

Fundacja Order Jana III Sobieskiego powstała z myślą o wszystkich, którzy szanują polską historię i kulturę

Dowiedz się więcej

Znajdź nas na Facebook

O fundacji

Fundacja Order Jana III Sobieskiego została powołana do życia aktem notarialnym 8 lutego 2019 roku.

Fundatorem Fundacji jest Tomasz Jaskóła.

Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja posługuje się zastrzeżonymi i prawnie chronionymi znakami i symbolami własnymi

Czytaj więcej

Historia Orderów

Order Jana III Sobieskiego

Order Jana III Sobieskiego

Kolejną próbę […] podjął król Jan III Sobieski w okresie swojego panowania (1674-1696). Teza o inicjatywie Sobieskiego w sprawie wprowadzenia orderu oparta jest na podstawie przechowywanego na początku XX w. W petersburskim Ermitażu, w zbiorze księcia Dominika Radziwiłła, jedynego egzemplarza orderu nazwanego umownie Orderem Sobieskiego. Uwzględniając, że odznaczenie to było przechowywane w zbiorach po Janie Sobieskim, a także znajdujący się na rewersie krzyża napis bardzo popularny w czasach Jana Sobieskiego oraz na awersie herb Sobieskich, można przyjąć, że jedyny istniejący egzemplarz orderu był próbnym okazem sporządzonym dla króla.

Czytaj więcej

Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Order Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Z historycznego punktu widzenia początek systemu orderowego w Polsce sięga czasów panowania króla Władysława IV Wazy, tj. XVII wieku. W celu przywiązania do tronu i dynastii możnowładców polskich Władysław IV powołał zgromadzenie kawalerów Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z królem jako Wielkim Mistrzem na czele. Statut orderu został przedstawiony do zatwierdzenia papieżowi Urbanowi VIII. Statut i ceremoniał wręczania orderu został natomiast opracowany przez ks. Albrechta Radziwiłła.

Czytaj więcej

Cele i misja

Misją Fundacji Order Jana III Sobieskiego jest zgromadzenie osób o wybitnych cechach takich jak prawość, uczciwość, nieskazitelna moralność. Wielkich intelektualistów, powszechnie uznanych i zasłużonych dla swej ojczyzny, ludzkości oraz filantropów, mecenasów kultury i sztuki, a także wszystkich, którzy życiową postawą udowodnili, że zasługują na zaszczyt znalezienia się w elitarnym gronie wybitnych postaci odznaczonych jednym z dwóch pierwszych polskich orderów.

Czytaj więcej

Reprezentuj Order

Zostań reprezentantem Orderu Jana III Sobieskiego.

* - pola obowiązkowe

Kontakt

* - pola obowiązkowe