PolishEnglishGermanItalianSpanish

O fundacji

Fundacja Order Jana III Sobieskiego

Fundacja Order Jana III Sobieskiego została powołana do życia aktem notarialnym 8 lutego 2019 roku.

Fundatorem Fundacji jest Tomasz Jaskóła.

Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak dla realizacji swoich celów Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej..

Fundacja posługuje się zastrzeżonymi i prawnie chronionymi znakami i symbolami własnymi.

Fundator

Pomysłodawcą restytucji dwóch Orderów: Orderu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Orderu Jana III Sobieskiego zwanego potocznie Orderem Janiny (od herbu Sobieskich – Janina), a także Fundatorem Fundacji jest Tomasz Jaskóła. Poseł na Sejm RP VIII kadencji, zasiada m.in. w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz w Komisji Łączności z Polakami za granicą. Dyrektor generalny i red. naczelny serwisu edukacyjnego MojaMatura.pl. Żonaty od '98 – mąż Patrycji. Ojciec trójki dzieci Julii, Miłosza i Emilki. Absolwent historii na Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Pracujący nauczyciel, trener w prywatnej firmie. W 2012 roku zorganizował stowarzyszenie częstochowskiej dzielnicy „Nasz Lisiniec”. Organizował akcje społeczne np. bookcrosing, czyli Wolna Książka w Częstochowie. W 2013 roku był wśród założycieli Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Belgijskiej im. Królowej Matyldy, którego celem jest współpraca Polski i Królestwa Belgii oraz wsparcie dla Polonii Belgijskiej. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Republikanie”, członek Zarządu Niezależnego Samorządu Województwa Śląskiego. Społecznik i przedsiębiorca.